CNC stroje VICTOR

skipmenu
Alfatech Nitra, s.r.o
 
Výkon, kvalita, spoľahlivosť
za výborné ceny
preview_js
or(new)_vt-x200-2nd-spindle-machining2-156
saxis-machining-orez.2
victor_x2002-156

tomenu

 

 

or_vturna26_left-view

CNC stroje VICTOR - sústružnícke a frézovacie centrá sa vyznačujú vysokou kvalitou, presnosťou a dlhodobou spoľahlivosťou u užívateľov a dobrou cenou. Mnohé z týchto typov možno porovnať k špičkovým typom obrábacích strojov od popredných japonských výrobcov. Kúpa CNC stroja od firmy VICTOR býva vždy dobrou investíciou do rozšírenia resp. štartu  výroby za dobrú cenu.

Firma VICTOR Taichung Machinery Works, Co, Ltd., je už dlhodobo vedúcim výrobcom trieskových obrábacích CNC strojov na Taiwane so 60-ročnými skúsenosťami vo výrobe obrábacích strojov. Za tento čas sa vypracovala na čelo v silnej taiwanskej konkurencii.  Výrobná produkcia CNC strojov predstavuje cca 165 ks/mesiac.

CNC stroje sú začlenené do viacerých typových rád podľa svojho využitia od jednoduchších – ekonomických strojov s potrebou minimálneho priestoru po sofistikovanejšie a väčšie typy s bohatou výbavou aj pre najnáročnejšie viacosové obrábanie.
 
CNC sústruhy CNC frézovacie centrá Multifunkčné CNC stroje

Vturn - NP16 / NP 20
Vturn - 16 / 20 / 26
Vturn II - 16 /20
Vturn - A16 / A20 / A26
Vturn-V560/V760/V1000

Vturn-P16 / P20

Vturn-S26

 Vcenter 55
Vcenter – 85/102/G135/165
Vcenter – 205
Vcenter P76/P106/P136

Vcenter - A85/A110/A130

Vcenter – AX380/AX630
Vcenter – H400 / H500
Vcenter – H630 / H1000

Vcenter – AX800
Vturn – X200

Vturn - Q200

Nedávno uvedená nová generácia modelov z rady CNC sústruhov Vturn-X200 a z frézovacích centier Vcenter-AX800 svojimi výbornými technickými parametrami spĺňa aj tie najnáročnejšie podmienky výroby a reaguje na súčasné vývojové trendy v oblasti obrábacích strojov a požiadavky zákazníkov po stále rýchlejších, presných a výkonných obrábacích strojoch.

Na požiadanie je u všetkých strojoch možná výmena farby dverí zo štandardnej oranžovej na tmavomodrú alebo sivú.
 
Firma VICTOR vybavuje všetky svoje stroje predovšetkým riadiacim systémom FANUC, resp. Heidenhain.
tomenu